potiropoulos+partners

potiropoulos
+partners

News

Στη σελίδα 9 του τρέχοντος τεύχους του BUILD Magazine, μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του γραφείου μας με αφορμή τη βράβευσή της Potiropoulos+Partners ως “Most Innovative Architecture Studio 2023” για την Ελλάδα.

Δείτε το τεύχος εδώ.

Build Magazine: Innovative and Emotive Architectural Design for Potiropoulos+Partners
Build Magazine: Innovative and Emotive Architectural Design for Potiropoulos+Partners