potiropoulos+partners

potiropoulos
+partners

News

“Η υλικότητα στη σύγχρονη αρχιτεκτονική”

Η υλικότητα στη σύγχρονη αρχιτεκτονική ήταν το θέμα της keynote ομιλίας που απήφθηνε στο Building Materials Forum 2024 της BOUSSIAS Events, ο αρχιτέκτονας Dimitris Potiropoulos, πρόεδρος και ιδρυτικός εταίρος της Potiropoulos+Partners.

Κατά το συνθετικό process, ο αρχιτέκτονας δανείζει τα συναισθήματα και τους συνειρμούς του στο αντικείμενο του σχεδιασμού του, και εκείνο του χαρίζει την αύρα της υλικής του υπόστασης. Υπάρχει μια ζωτική δύναμη, μια «ένθεη ενέργεια» μέσα στα πράγματα, ένα πνεύμα, μια ψυχή, και αυτό το πνεύμα δεν αφορά μόνο τα ζωντανά στοιχεία, αλλά ακόμη και τα ίδια τα υλικά, τα οποία έχουν τον δικό τους κώδικα επικοινωνίας, μιλούν για τη φυσική τους προέλευση, για τη μέθοδο επεξεργασίας τους και την ανάλογη τεχνική. Ωστόσο, στην σύγχρονη σχεδιαστική αντίληψη, το υλικό, αναλαμβάνει μέσω του ψηφιακού σχεδιασμού τον πιο ενεργητικό ρόλο που έχει διαδραματίσει ποτέ, ενώ στο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο έχουν εισαχθεί νέοι όροι, όπως ρευστότητα, ροϊκότητα, μεταλλαξιμότητα, έννοιες που σχετίζονται με τις πολυμορφικές δυνατότητες της ύλης. Στη διαδικασία αυτή το υλικό δεν παρίσταται μόνο ως τελικό μέσο απόδοσης του σχεδιασμού στην πράξη, αλλά μετέχει και ως «συν-δημιουργός». Είναι αλήθεια ότι ο σχεδιασμός στο άυλο προγραμματιστικό περιβάλλον καθιστά πολλές φορές ασαφή τον συσχετισμό φυσικού και τεχνητού, με αποτέλεσμα τη σύγχυση των κόκκινων γραμμών ανάμεσα στο εικονικό και το υλικό, το «ψευδές» και το «αληθινό».

Τίθεται επομένως το ερώτημα, κατά πόσο είναι δικαιολογημένες οι αντιρρήσεις σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή σχεδίαση, ακριβώς λόγω των συγκεχυμένων ορίων μεταξύ φυσικής και τεχνικής πραγματικότητας;

Μπορείτε να διαβάσετε το σύνολο της ομιλίας του εδώ: DP Speech Building Mat. Forum 2024.

Ο Δημήτρης Ποτηροπουλος μιλά στο Building Materials Forum 2024 για την “Υλικότητα στην αρχιτεκτονική”