potiropoulos+partners

potiropoulos
+partners

News

Το ϊδρυμα Μποδοσάκη, φιλοξενεί στο website του Bodossakis Lectures on Demand (www.blod.gr), την ομιλία του Δημήτρη Ποτηρόπουλου με τίτλο “The trade-off between technology and nature in architecture”.

Η ταχεία ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας χρειάζεται την υποστήριξη νέου υλικού. Το νέο υλικό μαζί με την πληροφορία και την ενέργεια είναι γνωστά ως οι τρεις πυλώνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας του Κατασκευαστικού Κλάδου. Η αρχιτεκτονική είναι ένα από τα παραδείγματα. Η εμφάνιση νέων δομικών υλικών όχι μόνο ενίσχυσε την αρχική απόδοση των υλικών, όπως η αντοχή, οι μηχανικές ιδιότητες αλλά και την απόδοση αντοχής, εξοικονόμησης ενέργειας, μόνωσης, στεγανότητας και αισθητικού αποτελέσματος. Τα δομικά υλικά αναπτύσσονται προς την επιδίωξη της λειτουργικής ποικιλομορφίας, της οικονομίας του κύκλου ζωής και της ανακύκλωσης. Με την αλλαγή των αντιλήψεων διαβίωσης και την απαίτηση της πολυσχιδούς κτιριακής λειτουργίας, ως πολύ βασικά στοιχεία της κατασκευής, τα οικοδομικά υλικά θα αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις.

Lecture

Το ϊδρυμα Μποδοσάκη, φιλοξενεί στο website του Bodossakis Lectures on Demand (www.blod.gr), την ομιλία του Δημήτρη Ποτηρόπουλου με τίτλο “The trade-off between technology and nature in architecture”.