potiropoulos+partners

potiropoulos
+partners

News

Ο αρχιτέκτονας Δημήτρης Ποτηρόπουλος, επικεφαλής του γραφείου Potiropoulos+Partners τοποθετείται σχετικά με τη μελλονική προοπτική της αρχιτεκτονικής και του εφαρμοσμένου real estate

H Αθήνα δεν είναι ακόμη σε θέση να διαμορφώσει ελκυστικούς πόλους που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε μια αναβάθμιση του αστικού και αρχιτεκτονικού της τοπίου. Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας, συγκριτικά με τις πιο προηγμένες χώρες, σχετίζεται με μια βαθιά ριζωμένη «αμφιθυμία» ή «άγνοια» αναφορικά με την ουσία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, και βέβαια με το τι ο πολίτης αντιλαμβάνεται ως «νεωτερικότητα».

Πηγή: ΚΑΠΑ Καθημερινής

Ο αρχιτέκτονας Δημήτρης Ποτηρόπουλος, επικεφαλής του γραφείου Potiropoulos+Partners τοποθετείται σχετικά με τη μελλονική προοπτική της αρχιτεκτονικής και του εφαρμοσμένου real estate